Itt áll most:

TRéNINGEK

A hatékony és eredményes tréning ismérvei a HuCap trénerei szerint:


 • az adott cégről szóljon, a cég életéhez kapcsolódjon, az ott felmerülő problémákra adjon választ, ne általános igazságokra
 • legyen képes párhuzamot vonni a mindennapi munkával miközben kizökkent a hétköznapokból
 • AHA élmények: a résztvevők be tudják azonosítani azokat a szituációkat a munka világában, amelyre felkészítették a tréningen
 • fesztelen, oldott légkört valamint saját élményeket biztosítson, melyek által még hónapok múlva is emlegetik a munkatársak
 • rendelkezzen innovatív megoldásokkal

Innovatív HR megoldásaink és fejlesztéseink során a tréningekre fektettük és fektetjük a mai napig a legnagyobb hangsúlyt. Munkáink során újszerű megközelítésekre koncentrálunk.

Szakmai tippek vezetők és HR vezetők részére: Hogyan válasszunk trénert/képzést szervező céget?

A tréningek piacán elterjedt szabványtréningektől igyekezzünk távol tartani magunkat, munkatársainkat és cégünket is. A sablonos megoldások alkalmazása nem vezet hathatós eredményre, hatása esetleges és csak rövid távon érzékelhető.
A vállalatok működésükben és kultúrájukban különböznek, ezért természetesen a megoldásoknak is egyedinek kell lenniük.A tréner/képzést szervező cég kiválasztásának hatékony módszerei:
 • Figyeljük meg, hogy az ajánlat adás előtt a tréner/képzést szervező cég:
 • ragaszkodik-e az alapos igényfelméréshez?
 • szeretne-e találkozni a vezetővel/vezetőkkel, valamint a résztvevőkkel?
 • Ajánlatát az adott vállalat működésének és kultúrájának megfelelő módszertani eszközöket választ és ezt szakmailag indokolja, hogy mit-miért tartana hatékonynak és célravezetőnek
 • Az ajánlat személyes egyeztetése során győződjünk meg arról, hogy megértette személyes és vállalati problémáinkat, világos-e számára az elérendő cél?
 • Visszacsatolás, értékelés: vállalja-e a tréning után követését? Ezen felül pedig vállalja-e, hogy írásos összefoglalót készít a tréningről, kiemelve a csoport erősségeit, fejlesztendő területeit, valamint megfogalmazza fejlesztési javaslatait?
 • A tréner személyisége: a tréner és a résztvevők személyisége összhangban van-e egymással?
 • Végül pedig bátran kérjünk személyes referenciát!

Tréningeink


Csapatépítés

Indoor csapatépítés

Outdoor csapatépítés

Készségfejlesztő tréningek

Időgazdálkodás

Prezentációs technika

Kommunikáció

Konfliktuskezelés

Szimulációs projektmenedzsment

Folyamatmenedzsment

Interjútechnika

Értékesítési technikák

Ügyfélszolgálatos képzés

Tárgyalástechnika

ModerációCsapatépítés

Ma már egyre kisebb annak az esélye, hogy egyedül érjünk el sikereket. A siker nem Robinsonok sikere, hanem teamek, csapatok eredménye. Döntő képességgé vált, hogy együtt tudjunk működni munkatársainkkal. Ehhez kínálunk olyan programokat, amelyek segítik a munkatársak közötti együttműködést. Tréningprogramjaink összeállítása során előtérbe helyezzük a tapasztalati tanulást. A tapasztalati tanulás szempontjából fontosabb, hogy a feladat megoldása során milyen folyamat és lépések mentén érték el a sikerélményt, vagy mi vezetett a kudarchoz. Fontosabb, mint a siker vagy a kudarc ténye.

A pontos igényfelmérést követően elkészítjük a megbízó által elérendő célhoz legjobban illeszkedő specifikus tréningprogramot.


Indoor csapatépítés

Indoor csapatépítő élményprogramjaink célja, hogy elősegítsék a csapatok összekovácsolódását. Az aktív indoor csapatépítő tréning programok által a résztvevők oldott hangulatban megismerhetik egymás és önmaguk rejtett képességeit, ami hozzásegíti a résztvevőket ahhoz, hogy mindennapi munkájukban is könnyebben tudjanak boldogulni a tréningen tapasztaltak segítségével. Az indoor játékos csapatépítő tréning programjaink során olyan közös élményeket szereznek a résztvevők, amelyek erősítik az együttműködési készséget, a csapatszellemet és a kommunikációt.


Outdoor csapatépítés

Tapasztalatok bizonyítják, hogy az outdoor programok más módszereknél hatékonyabban segítik elő a komfortzónából történő kilépést, és az így szerzett tapasztalatok hozzáértő feldolgozásával maradandóbb tanulást és változást biztosítanak. Ennek oka, hogy az outdoor gyakorlatok mélyebben „érintik meg” a résztvevőket, nagyobb kihívást jelentenek, erősebben hatnak az érzelmekre, beindítják a személyen belüli és a személyközi feldolgozási folyamatokat, és nem egyszeri élményeket nyújtanak. A gyakorlatok végrehajtása a szabadban történik. A tréningen az úgynevezett „ház körüli” tréning gyakorlatokat részesítjük előnyben. Ezek a gyakorlatok többnyire a helyszín (hotel) közelében (parkban, erdőben, udvaron) zajlanak és átlagos fizikai felkészültséget igényelnek. Az egyes gyakorlatok után a tapasztalatokat a csoporttal közösen feldolgozzuk.


Készségfejlesztő tréningek

Programjainkon a megbízóval együttműködve jelöljük meg a fejlesztendő területeket, mind a csoport mind az egyén szintjén. Előkészítéskor pontosan felmérjük az igényeket, beazonosítjuk a problémás területet, és ez alapján alakítjuk ki a végleges tréning programot. Tréningblokkjainkat és moduljainkat workshop-elemek felhasználásával alakítjuk ki, szükség szerint ötvözve a különböző tréning programokból a megfelelő elemeket. Tréningjeinken az elmélet illetve  a gyakorlat szempontjából is körbejárjuk az aktuális témákat, párhuzamot vonva a következővel: az adott elméleti rész hasznosítására hol van szükség a résztvevők konkrét napi munkája során. Tudjuk, hogy a tréning 1-2 napja alatt nem lehet teljesen elsajátítani és alkalmazni a tréningen tanultakat, ezért programjaink közben arra törekszünk, hogy elindítsuk a résztvevőket a változás útján. Megmutassuk azokat a technikákat is, amelyekkel önállóan is képes tanulni és fejlődni.

A programok során alkalmazott módszertani elemeink:


 • Mini-szimulációk
 • Kérdőív több témakörben a saját stílus beazonosítására
 • Egyéni és alcsoportos feladatok az elhangzottak alkalmazására
 • Strukturált csoportmunkák
 • Szerepjátékok
 • Interaktív tréneri prezentációk és összefoglalók
 • Pszichodramatikus helyzetgyakorlatok
 • Egyéni akciótervek a fejlődés megerősítéséhez


Időgazdálkodás

Az idő pénz. Amikor nem jól gazdálkodunk az időnkkel, szórjuk a pénzt. Ha például magunk végzünk el egy feladatot, amire a beosztottunk is képes lenne, a kettőnk fizetése közötti különbség kidobott pénz. Valójában ha tudatos döntést hozunk arról, hogy mi a fontos a munkánkban, és arra szánjuk az időnk nagy részét, sokkal kiegyensúlyozottabbak és eredményesebbek lehetünk. Persze hajlamosak vagyunk spontán eldönteni, hogy mit minősítünk fontosnak és mit kevésbé.  A tréningen kaphat segítséget, és olyan technikákat melyekkel sikeresen veheti az időgazdálkodásában felmerülő akadályokat.


Prezentációs technika

Mindnyájunknak vannak értékes gondolatai, de jól áttudjuk-e ezeket adni a hallgatóságunknak? Mind a magánéletben, mind az üzleti világban az érvényesül jobban, aki rendelkezik ezzel a képességgel. A célunk az, hogy minden résztvevő magabiztosan, a prezentációs készségekkel tisztában lévén, magát kipróbálva távozzon a tréningről. Ennek érdekében kapnak némi elméleti segítséget az alapok elsajátításához, és ami ennél sokkal fontosabb: gyakorlati lehetőséget arra, hogy saját prezentációs stílusukat kialakítsák és formálják. A résztvevők által kiválasztott és előadott konkrét prezentációra megoldási javaslatokat is adunk.


Kommunikáció

A kommunikáció az az eszközrendszer, melynek segítségével lehetőségünk nyílik a másokkal való együttműködésre. Nem lehet nem kommunikálni, hiszen ha nem beszélünk, akkor is küldünk non verbális jeleket a környezetünk felé, melyeknek igen nagy szerepe van a kommunikációs folyamatban. Kommunikációs sémáinkat gyermekkorunkban tanultuk meg, viszont immár felnőtt helyzetekben használjuk őket. Vajon elég hatékony az akkor elsajátított stílus? Tudatosan használjuk-e kommunikációban amit megtanultunk, vagy csak ösztönösen? A tréningen segítünk a kulisszák mögé látni és a miértekre válaszokat kapni, melyek megismerésével hatékonyabbá tehetjük a saját kommunikációnkat.


Konfliktuskezelés

A konfliktus életünk elengedhetetlen része. Használja ki konstruktívan ezeket a helyzeteket, sok energiát spórolhat meg és könnyebben elérheti a célját. A konfliktusok megfelelő kezelési módjával gyakran barátunkká tehetjük ellenségeinket, versengésből együttműködésbe válthatunk át, gyomorgörcs helyett sikerélményt élhetünk át. Nézzen Ön is szembe konfliktusaival és a jelenlegi megküzdési stratégiáival! Tréningünk során megtudhatja, hogy milyen a konfliktus kezelési stílusa, valamint technikákat, módszereket is ajánlunk arra, hogyan kezelje a konfliktusait, hogyan ismerje fel a másik fél konfliktuskezelési stratégiáját.


Szimulációs projektmenedzsment

A projektmenedzselés eseti feladat. A projekt – külön kezelhetősége ellenére – szervesen épül be a szervezet egészének cél- és tevékenységrendszerébe, amivel küldetésünk, szervezeti céljaink megvalósítását, a vonzóbb jövőkép kialakítását segíti elő. A piaci követelményekhez való gyors alkalmazkodást, a kihívásokra való gyors reagálást szolgálja a vállalatok törekvése arra, hogy bizonyos munkafolyamatokat projekt formájában bonyolítsanak le. Tréningünkön megismerheti a projekt teljes folyamatát. Az információgyűjtéshez, tervezéshez, megvalósításhoz, a projekt lezárásához eszközöket, módszereket biztosít a résztvevőknek. Eközben fejleszti a projektvezetők, és a projekttagok asszertív kommunikációs, konfliktuskezelési készségeit.  Megismerik az eredményes és hatékony projektcsapat összeállításának szempontrendszerét. A tréning eredményeképpen projektjeiben nagyságrendekkel jobban tudják majd kezelni a sokszínűséget, a különböző személyiségtipológiába tartozók közös nevezőre hozását.


Folyamatmenedzsment

A vállalatokat körülvevő gazdasági környezet szüntelen és egyre dinamikusabb változása közben a vállalatoknak is folyamatosan fejlődniük és javulniuk kell, hatékonyabbá, korszerűbbé kell válniuk. Ezen célok elérésének elengedhetetlen feltétele a vállalati folyamatok és a szervezet állandó hozzáillesztése a vevői igényekhez és a tágabb értelemben vett környezeti elvárásokhoz. Tréningünkön elsajátíthatja a folyamat alapú gondolkodást, szemléletét és ennek a gyakorlatban történő alkalmazását. Valamint a folyamatfejlesztés lépéseit és módszereit, az alapvető folyamatelemzési és folyamatfejlesztési technikákat és ezek gyakorlati alkalmazását.


Interjútechnika

Új munkatársak kiválasztása a vezetői feladatoknak az a sarkalatos pontja, ahol csapatunk (és ezzel együtt saját vezetői munkánk) sikere 60 %-ban eldől. Rengetek energiát és bosszúságot spórolhatunk meg, ha nem a benyomásainkra, hanem bizonyosságra alapozzuk kiválasztási döntéseinket. Ha a jövőben szeretné megkönnyíteni a saját munkáját, akkor azt a jelöltet válassza, aki képes és motivált is arra, hogy betöltse a munkakört, és ne azt, aki szimpatikus és mosolygós. Tréningünkön megtanulhatja az interjúztatás mesterfogásait, a jó kérdésfelvetést. Mit kérdezzünk és miért, valamint mire következtethetünk a válaszokból. Ne sajnálja Ön se az idejét az interjúztatás technikájának elsajátítására, hiszen ez minden sikeresen kiválasztott kollégával többszörösen megtérül.


Értékesítési technikák

Az értékesítés egyszerű feladatnak tűnik, valójában nagyon összetett folyamat. Egy értékesítőnek számos lépést kell megtennie a bizalomépítésben mindaddig, amíg az első megkereséstől eljut a szerződés aláírásig. Az objektív folyamat sikerét nagyban befolyásolja a kapcsolatépítési képesség, az ügyfélre való ráhangolódás képessége is, és még számos olyan technika, illetve fogás, amelyet tréningjeink résztvevői megismerhetnek és elsajátíthatnak.


Ügyfélszolgálatos képzés

Az ügyfélszolgálat sikeressége azon múlik, hogy az ügyfélszolgalaton dolgozó munkatárs a  szolgáltatási attitűd és viselkedés terén képes-e az általánosan elvárthoz képest  pluszt nyújtani. Az ügyfélszolgálati programjaink azonnal alkalmazható tudást és eszközöket nyújtanak, amelyek elősegítik, hogy a telefonos illetve személyes ügyfélszolgálat kiemelkedő ügyfél lojalitást alakítson ki, és tartson fenn. Az ügyfélszolgálat gyakorta kerül szembe olyan szituációkkal, mikor az ügyfelek okkal, vagy ok nélkül ingerültek, idegesek, álláspontjukat nem tények, hanem érzelmi hatások befolyásolják. Ezeket a helyzeteket kezelni kell. Az ügyfélszolgálati tréningen résztvevők elsajátíthatják az aktív figyelem, az asszertív kommunikáció, és a konfliktuskezelés, panaszkezelés mindazon módjait, amellyel az ügyfelek elégedettsége elérhető.


Tárgyalástechnika

Aki hatékonyan képes nézeteit kifejteni, álláspontját megvédeni, jó megállapodásokat megkötni, az mind az életben, mind munkahelyén versenyelőnyre tesz szert. A tárgyalástechnika tréning során megismeri a tárgyalások dinamikáját, fejleszti a kedvezőbb tárgyalási pozíció eléréséhez szükséges kommunikációs és interperszonális készségeit, megismeri a sikeres tárgyalások módszertanát és eszköztárát, tudatosan alkalmazza a tárgyalásvezetési technikákat, képes lesz tervezni tárgyalásait és stratégiáját megvalósítani.


Moderáció

Vessünk véget a fárasztó értekezleteknek! A megfelelően előkészített és lebonyolított értekezlettel, csoport megbeszéléssel rengeteg időt takaríthatunk meg. A tréningen a résztvevők megismerik a csoportképződés folyamatát, megtanulják a csoportvélemények feltérképezéséhez, felszínre hozásához szükséges technikák alkalmazását. Megtanulják csoporttagok megnyílásának és aktivitásának ösztönzését.


Ugrás a lap tetejére