MUNKAHELYI KéPZéSEK TáMOGATáSA

 

Pályázat - Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára - TÁMOP-2.1.3. B-12/1-2

48.pegMunkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára akár 100%-os támogatási intenzitás mellett!

Már nem szükséges egy gazdaságfejlesztési-beruházási pályázat támogatói döntése az induláshoz!

A pályázat a képzésben résztvevők, képzésre eső munkabérét is támogatja!

 

Pályázók köre:

 • Jogi személyiségű vállalkozások
 • Jogi személyiség nélküli vállalkozás kivéve a külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe
 • Nonprofit gazdasági társaság

Alapvető cél:

A konstrukció célja, hogy a munkaerő versenyképességének, az  alkalmazottak foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növelje a vállalkozások versenyképességét, a technológiai fejlődéshez való alkalmazkodását, és ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére.

Támogatható tevékenységek köre:

 • szakmai képzések
 • idegen nyelvi képzések
 • a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések: minden olyan ismeret, kompetenciafejlesztésre irányuló képzés, mely a vállalkozás fejlesztését vagy a munkavállaló magasabb szintű munkavégzését eredményezi
 • számítástechnikai, informatikai képzések

Elszámolható költségek köre:

 • képzés költsége (beleértve a képzéshez szükséges tankönyvek, jegyzetek díját, vizsgadíjakat, bizonyítvány kiállítás díját). max. 450.000 Ft/Fő, valamint 3.000 Ft/óra/fő.
 • A képzési projekttel kapcsolatos eligazítás és tanácsadási szolgáltatások költségei (maximum a projekt összköltségének 5 %-a).
 • képzésben részt vevő munkavállaló személyi jellegű költségei személyenként legfeljebb a minimálbér ötszöröséig. Az egy munkavállalóra elszámolható – közterhekkel együtt számított – bérköltség a képzés óraszámával megegyező időre, arányosítva számolható el.
 • 1 fő projektmenedzser, illetve 1 fő pénzügyi vezető bér-, és az ahhoz kapcsolódó járulék költsége (maximum a projekt összköltségének 12%-a).
 • előkészítés költségeként kizárólag közbeszerzési eljárás költsége számolható el, a projekt összköltségének maximum 2%-áig
 • tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek legfeljebb az igényelt támogatás 2%-ig tervezhetők
 • az elkülönített, a támogatás fogadására szolgáló bankszámla számlanyitási és számlavezetési díja, valamint tranzakköltségei legfeljebb havi 10.000 Ft-ig számolható el.

Támogatás mértéke:

 • A támogatási intenzitás mértéke csekély összegű támogatás esetén 100%!

Támogatás összege:

 • Minimum 1 millió Ft, maximum 50 millió Ft.

Fenntartási kötelezettség:

 • A vállalkozás köteles a képzésben részt vevők 60 %-át a projekt megvalósítási időszak időtartamának megfelelő ideig tovább foglalkoztatni.

Forrás összege:

 • Közép-magyarországi régióban 300 millió Ft, konvergencia régiókban 6 milliárd Ft.

 

A pályázatok benyújtása 2012.03.01-től lehetséges, az elbírálás folyamatos!